"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Om Ellen White...

Om Ellen White
Ellen Gould Harmon ble født i Gorham, Maine, 26 november 1827. Hennes foreldre het Robert og Eunice Harmon. Ellen og hennes tvillingsøster var yngst av åtte barn. Da Ellen var rundt tretten år tok hennes familie imot de bibelske tolkningene baptisten William Miller forkynte. Hans forkynnelse var basert på at Jesus ville komme igjen 1843-44, etter Daniels profeti om de 2300 aftenene og morgenene. (Dan.8) Sammen med mange andre gikk de igjennom den store skuffelsen da Jesus ikke kom igjen 22 oktober 1844.
Ellen White I desember 1844 mottok Ellen det første av rundt 2000 syner og drømmer.  I August 1846 giftet hun seg med James White, en femogtyve år  gammel  advent-forkynner som delte hennes tro på at Gud hadde kalt henne til å gjøre en profets arbeid. Ikke lenge etter deres ekteskap ble inngått, begynte de å overholde sabbatsbudet slik det er skrevet i tibuds loven.Ellen White ble mor til fire barn, men opplevde den store sorgen det er for en mor og miste to av sine barn. Herbert døde da han var kun noen uker gammel og hennes sønn Henry døde i en alder av seksten.  Edson og William, hennes to andre sønner, ble begge Adventist-pastorer.

Ellen White var en produktiv skribent. Siden hun begynte i 1851, når hun publiserte sin første bok, sendte hun ut en jevn strøm av artikler, bøker og hefter. Av hennes mengder av bøker, så er noen undervisende, og andre igjen er et utvalg av personlige brev med råd som hun skrev gjennom årene. Andre igjen er historiske og følger den pågående kampen mellom Kristus og Satan om kontrollen over individet og nasjonene. Hun publiserte også bøker som omtalte utdanning, helse og andre emner av spesiell betydning for kirken. Siden hennes død, så har omtrent 50 kompilasjoner blitt produsert, størstedelen fra hennes tidligere upubliserte arbeid. Hun forfattet også flere tusen artikler som ble publisert i bladet "Review and Herald, Signs of the Times" og andre Syvende-dags Adventistblader.

Til tross for at hun var sjenert og tilbakeholdene i starten, så ble Ellen White en veldig populær offentlig taler, ikke bare i Amerika, men også i Europa og i Australia. Hun var veldig ettertraktet, ikke bare på adventist-møter, men også blant ikke-adventistiske forsamliger hvor hun var en ettertraktet taler på selvkontroll. I 1876 adresserte hun hennes største forsamling -estimert til ca.20000- i Groveland, Massachusetts i mer enn en time uten bruk av mikrofon.

I hennes syn den 6.Juni 1863, ble Ellen White gitt instrukser angående helse-relaterte saker som bruken av narkotiske stoffer, tobakk, kaffe, kjøtt-mat og viktigheten av trening, solskinn, frisk luft og selvkontroll i dietten. Hennes helseråd, basert på dette og etterfølgene syn, har sørget for en livsstil blant adventister som har resultert i at de lever omlag 7 år lengre enn gjennomsnittspersonen i Amerika.

Ellen White leste mye. Hun fant at å lese det andre forfattere hadde skrevet, hjalp henne når hun skrev sine egne bøker som presanterte sannheten som ble presentert i synene hun fikk. I tillegg virket Den Hellige Ånd på henne til å ta med litterære juveler fra andre forfattere i sine artikler og bøker. Hun hevdet aldri ufeilbarlighet eller holdt sine skrifter for å være av samme autoritet som bibelen, likevel trodde hun fast på at hennes syner var av Guddommelig opprinnelse, og at hennes artikler og bøker var laget under Den Hellige Ånds veiledning. Hun var i grunnen en evangelist, som i hovedsak var opptatt med andre menneskers frelse.

Ellen White var en generøs person, som satte gode eksempler for praktisk kristendom. I årevis hadde hun tøy tilgjengelig, slik at når hun så en kvinne som trengte en ny kledning, så kunne hun hjelpe henne med det. I Battle Creek gikk hun på auksjoner og kjøpte brukte møbler, som hun så lagret; slik at hvis noens hjem brant ned eller andre ulykker skjedde så var hun forberedt på å hjelpe. I tiden før kirken hadde pensjonsordning, og hun hørte om en eldre pastor som hadde finansielle problemer, så ville hun sende litt penger til å hjelpe i krisesituasjoner.

Ellen White døde 16.Juli 1915. I sytten år talte hun trofast Guds sak for Hans folk. Hun hadde aldri noe verv i kirken, likevel var hennes råd ettertraktet blant pastorer i andre kirkesamfunn. Hun gikk ikke på skole etter fylte ni år, likevel ble hennes budskaper årsak til krefter som satte igang det som i dag er Syvende-dags adventistenes utdanningssystem, fra grunnskole til universiteter. Hun selv hadde ingen medisinsk trening, men fruktene av hennes virksomhet kan sees i nettverket av Adventist-sykehus, klinikker og medisinske fasiliteter som finnes over hele kloden. Og selv om hun ikke var en formelt ordinert pastor, så har hun hatt en åndelig påvirkning på milliomer av liv fra den ene enden av kloden til den andre, som mangler sidestykke i vår tid.

Ellen G. White bøker leder fremdeles mennesker til å finne deres Frelser, ta imot Hans tilgivelse av syndene deres, dele denne velsignelsen med andre og leve i håpet om løftet om Hans snarlige komme.