"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Mot Historiens Klimaks Veien til Kristus Det er et godt land Slektenes Håp Patriarker og profeter (dansk) Profeter og konger (dansk) Vitnesbyrd for menigheten del 1 Vitnesbyrd for menigheten del 2 Vitnesbyrd for menigheten del 3 Vitnesbyrd for menigheten del 4 Vitnesbyrd for menigheten del 5 Vitnesbyrd for menigheten del 6 Vitnesbyrd for menigheten del 7 Vitnesbyrd for menigheten del 8 Vitnesbyrd for menigheten del 9 Apostlenes gjerninger (dansk) Helse og livsglede (dansk) På fast grunn (Norsk) Utdannelse Vitnesbyrd for predikanter (dk) Evangeliets tjenere På fast grunn 2 (NORSK) Råd og vink (NORSK) Det kristne hjem (NORSK) Helse og livsglede Ung i dag Patriarker og profeter I historiens morgen Det er et godt land I den store leges fotspor Full oversikt bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Ellen Whites Bøker > Vitnesbyrd for menigheten del 1 > Vitnesbyrd for menigheten del 9

Vidnesbyrd for menigheden bind 9

Sektion et
Kongens komme
Den sidste krise

Kaldet til at være vidner
Et helligt liv
Kristi repræsentanter
Fast troskab mod sandheden
Et verdensomspændende budskab
Den rette slags arbejdere
Et syn der gjorde indtryk
Hjemmemissionsarbejdet
Vort eksempel
Følgen af helhjertet bestræbelse
Forskellig slags tjeneste
Udbred vore skrifter
Et arbejde fra hus til hus
En opgave for kvinder
Missionsmarken i hjemmet
En plads til enhver
Følgen af at svigte arbejdet
En appel om utrættelige anstrengelser
Missionær-familier
Arbejdets udviklingsevne
Nødvendigheden af alvorlige anstrengelser
Manglen på sympati
»For intet har I fået det, for intet skal I give det«
Guds godhed med menneskene
Verden behøver hjælp
Vor selviskhed en hindring for Guds sag
Guds præster

Sektion to
Litteraturen bruges
Vore skrifter

Udbred litteraturen
En opmuntrende erfaring
Faren ved den spekulative granskning
Kolportagen et ædelt arbejde
Samdrægtighed og fremskridt
Bøger til hjælp for vore institutioner
Afbetalingen af gældsbyrder
En anden fremstilling af bogvirksomheden
En advarsel
En lignelse til overvejelse
Lys for alle
En lærdom vedrørende verdslig handel
Et større udsyn
Lejrmøderne og vore skrifter

Sektion tre
Arbejdet i byerne
Forholdene i byerne

Guds straffedomme over vore byer
Et arbejde for vor tid
I øststaternes byer
Gavmildhed i missionsarbejdet
En drivkraft til tjeneste
Gør dig rede
Abejdsmetoder
Nødvendigheden af husbesøg
Bymission en missionsskole
Grundsætningerne for en sund levemåde
Virksomhed blandt de bedrestillede
En større arbejdsstyrke
Anvendelsen af talenter inden for menigheden
En interessant tjeneste

Personlig søgen efter sjæle ved lejrmøderne
Turiststrøg og handelscentrer
Med utrættelig iver
En appel til lægmænd
En reformatorisk bevægelse
Arbejde medens prøvetiden står på
Det personlige arbejdes betydning
Opelsk en selvfornægtende ånd
Betingelserne for tilfredsstillende tjeneste
Et ord til prædikanterne
Mod og enfoldighed
En formel gudsdyrkelse
Enighed under nådegavernes forskellighed
I Kristi ydmyghed
Imødegåelse af modstand
Trangen til alvorlig, helhjertet virksomhed

Sektion fire
Sundhedsarbejdet
Troskab i helsereformen

Et personligt ansvar
Styrke gennem lydighed
Kød
»Til Guds ære«
Undervisning i sundhedsprincipper
Yderligheder i kostspørgsmålet
Kosten i forskellige lande
Et ord til de vaklende
Betingelser for at blive bønhørt
Selvovergivelse og hvile
Et opråb om lægemissionærer
Sanatorier som missions redskaber

Oplæring af arbejdere
Sygeplejersker som evangelister
Evangelisternes Loma Linda college

Sektion fem
Enighedens ånd
Enighed mellem forskellige nationaliteter

Enhed i Kristus Jesus
Et liv i nåde og fred
Forlagsvirksomheden i College View
Kristi forhold til nationalitet
En sikker grundvold
Tyske og skandinaviske konferenser
Et eksempel på broderkærlighed

Sektion seks
Den sorte race.
Behovet for arbejdere blandt negerne

»Guds medarbejdere«
Forkyndelsen af sandheden, hvor der er racehad
»Med al visdom og forstand.«
Sabbaten
Forholdet mellem de sorte og de hvide
En lærdom af Kristi missionsgerning
En beredelsens tid
Den forestående kamp
Agtelse for de sorte missionsarbejdere
En missionsmarks behov

Sektion syv
Religionsfrihedsarbejdet
En prøvetid ligger foran os

Søndagsarbejde
Advarende ord

Sektion otte
Betimelige råd.
Trofast forvaltning

Understøttelsen af evangeliets sag
Anvendelsen af tienden
En højtidelig forpligtelse

Godgørenhed
Evangeliets herlighed
Velsignelserne af at være husholder
Et møde ved korset
Selvstændighedens ånd
Enshed i forskelligheden
Generalkonferensen
En fordeling af ansvar
En advarsel
I ydmyghed og tro
Kloge rådgivere
Gå fremad
Kristi eksempel
Til medarbejderne i Sydcalifornien
»Jeg er kun et lille barn«
Guds efterfølgere som elskede børn
Belønning for alvorlig bestræbelse