"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Mot Historiens Klimaks Veien til Kristus Det er et godt land Slektenes Håp Patriarker og profeter (dansk) Profeter og konger (dansk) Vitnesbyrd for menigheten del 1 Vitnesbyrd for menigheten del 2 Vitnesbyrd for menigheten del 3 Vitnesbyrd for menigheten del 4 Vitnesbyrd for menigheten del 5 Vitnesbyrd for menigheten del 6 Vitnesbyrd for menigheten del 7 Vitnesbyrd for menigheten del 8 Vitnesbyrd for menigheten del 9 Apostlenes gjerninger (dansk) Helse og livsglede (dansk) På fast grunn (Norsk) Utdannelse Vitnesbyrd for predikanter (dk) Evangeliets tjenere På fast grunn 2 (NORSK) Råd og vink (NORSK) Det kristne hjem (NORSK) Helse og livsglede Ung i dag Patriarker og profeter I historiens morgen Det er et godt land I den store leges fotspor Full oversikt bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Ellen Whites Bøker > Vitnesbyrd for menigheten del 1 > Vitnesbyrd for menigheten del 8

Vidnesbyrd for menigheden bind 8Sektion et
Anledningerne lige nu
Vort arbejde

Missionsbefalingen
Et uforanderligt løfte
Løftet om ånden
Vort ansvar
Arbejdet hjemme og ude
Arbejdet i Europa
Et syn om striden

Sektion to
Ofte gentagene råd
Advarsler og råd til Battle Creek menigheden

Endens tid
Hjælp I trængselstiden
Gud bliver ikke æret
Vor opgave over for verden
Hvordan man vinder succes
Missionsarbejdet derhjemme og derude
En illustration på det arbejde vi skal udføre
Et forsømt arbejde
Helligånden i vore skoler
Guds vilje angår os
Arbejde imod Helligånden
Væk fra det rigtige
Få hjælp hos Herren
Sundhedsmissionsarbejdet
Et advarende ord
En appel til brødrene I Battle Creek
En tilsidesat advarsel
Resultatet af reformation
En alvorlig advarsel
Review and Herald brænder

Hvad kunne være sket
Glemsomhed
En salme om det forjættede land
En salme om fangeskabet
En salme om den genløste
»Men kom den første tid I hu«
»Skrevet til påmindelse for os«
Denne tids budskab
Fjendens modstand
Det høje råb
»Mig glemmer du«
»Så vælg I dag, hvem I vil tjene«
Almagtens skjold
Jehova regerer

Sektion tre
Breve til læger
Prøvelsernes værdi

Paulus' erfaring
Hvile I Guds kærlighed
Selvtilstrækkelighedens fare
Han bærer vore byrde
Se ikke på mennesker
En evig herlighedsvægt
Samler sig for meget I Battle Creek
Uselvisk tjeneste
At hjælpe dem som behøver hjælp
Hvad en institution kan gøre for en anden
En reformation er tiltrængt
Broderskabets levende princip
Den eneste sikre vej
Fare for at blive større

Spørgsmålet om løn
Ryk frem til mange steder
Behov for bredere planer
Byg nye centre op
Værdsætter ikke Guds-givne ansvar
Guds hensigt med sine institutioner
Guds hensigt med sanatoriet
Studiet af Guds ord
Guds formål med sundhedsmissionsarbejdet
Uddan lægemissionærere
Vort arbejde i vore dage
Ingen forandring i Guds sag
Advarende ord
Et advarselsord
Fare for at blive bortbevogtet
En høj standard
Undervisning og helbredelse
Fasthold lægearbejdet
Der er brug for varsomhed
Betydningen af sundhedsmissionsarbejdet
Årsagen til død i menigheden
Hvert menneske har sit arbejde
Enighed i bestræbelserne
Guds bygning
Et tempel af levende stene
Forskellig slags hjælp
Sandheden, en enhed
Opmuntrende ord
Kristus, middel for bøn og velsignelse

Opmuntrende ord
Guds hensigt med at etablere sanatorium
Et verdensomspændende arbejde
Advarende ord
Hjælpe eller forhindre Herren
Guds hensigt med sine medarbejdere
Behov for kloge rådgivere
En guddommelig hjælper
Byrder som herren ikke har givet
Guds ords værdi
Belønningen for et trofast studium
Arbejdet for denne tid
Vort budskab
Tegnet på vort slægtskab til Gud
Et bredere syn
Kristi sejr over vantro
Advarsel mod at centralisere
En forsømt mark i nærheden af os
Kristus vort eksempel
Selvopofrelse
Et fast ståsted for det rette

Sektion fire
Vær på vagt
Lektier fra tidligere

Centralisering
Et uddannelsescenter
Hvordan skal vore unge oplæres?
Advarselsord
Ingen tid at udskyde
Fordeling af ansvar
Ledelsen

Tidligere erfaringer
Gud er vor leder
Ét med Kristus I Gud
Lægfolkets arbejde
Vil vi blive fundet for lette?
Guds hensigt med sit folk
»Omvend dig og gør de samme gerninger som i den første tid«
De ærer ikke Gud
Et kald til reformation
På hjemvejen

Sektion fem
Den nødvendige kundskab
Gud I naturen

Syndens resultat
En guddommelig Lærer
Naturen vidner om Gud
Menneskers kan ikke fortolke naturen
Skabelsesarbejdet
Naturens love
Guddomskraftens hemmeligheder
En personlig Gud
Naturen er ikke Gud
En personlig Gud skabte mennesket
Gud åbenbaret i Kristus
Kristus åbenbarede Gud for disciplene
Skriftens vidnesbyrd
»Den evige Gud«
Hans miskundhed
Hans forsyns omsorg
Hans langmodige barmhjertighed
En falsk og en sand kundskab til Gud

Spekulative teorier
Vor Guds storhed
Advarsler imod indbildskhed
Kristi åbenbaring af Gud
Korsets ære
Kundskaben der gør forvandlingen
Faren ved spekulativ kundskab
De sidste dages bedrag
Panteistiske ideer
Sværmeri efter 1844
Tidligere erfaringer gentager sig
Vær på vagt mod en sensationel religion
En advarsel mod falsk lære
Tankerne bortledes fra den nærliggende pligt
En fornyelse af det dydelige vidnesbyrd
Søg den første kærlighed
Guds ord er vort værn
Gransk åbenbaringen
Til menigheden i Sardes
Budskab til filadelfiamenigheden
Laodikeabudskabet
Den falske og sande uddannelse
Filosofisk spekulation
Vantro forfattere
Historisk og teologisk kendskab
Myter og eventyrere
En ren kilde
Hjerteuddannelse
Vigtigt at søge den sande kundskab

Arbejdet som kræver vor omtanke
Videnskaben skal herske
Ingen tid at miste
Behov for selvfornægtelse
De højeste interesser kræver opmærksomhed
Et personligt kendskab af Kristus
Kundskaben vi får I Guds ord
Skal gives til vore børn
En erfaringsmæssig kundskab
Forunderlige muligheder
Resultatet af at følge Guds ord
En hjælp til naturstudiet
Naturen, en nøgle til guddommelige mysterier
En lektie om lydighed
Uddannelse til det kommende liv
Vor store mangel
Enoks erfaring
Johannes døber erfaring
Guds løfter