"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Mot Historiens Klimaks Veien til Kristus Det er et godt land Slektenes Håp Patriarker og profeter (dansk) Profeter og konger (dansk) Vitnesbyrd for menigheten del 1 Vitnesbyrd for menigheten del 2 Vitnesbyrd for menigheten del 3 Vitnesbyrd for menigheten del 4 Vitnesbyrd for menigheten del 5 Vitnesbyrd for menigheten del 6 Vitnesbyrd for menigheten del 7 Vitnesbyrd for menigheten del 8 Vitnesbyrd for menigheten del 9 Apostlenes gjerninger (dansk) Helse og livsglede (dansk) På fast grunn (Norsk) Utdannelse Vitnesbyrd for predikanter (dk) Evangeliets tjenere På fast grunn 2 (NORSK) Råd og vink (NORSK) Det kristne hjem (NORSK) Helse og livsglede Ung i dag Patriarker og profeter I historiens morgen Det er et godt land I den store leges fotspor Full oversikt bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Ellen Whites Bøker > Vitnesbyrd for menigheten del 1 > Vitnesbyrd for menigheten del 7

Vidnesbyrd for menigheden bind 7Sektion et
ANTAGELIG TJENESTE
Det sjælevindende arbejde

Signal om fremrykning
Et altid udvidende arbejde
Arbejde for menighedsmedlemmer
Jordens øde steder
Selvunderholdende missionærer
Arbejdere fra rækkerne
Udbredelse af korsets sejr
Menighedens arbejde
Helligånden, vor kraft
Apostlene fik kraft
Den samme kraft skal åbenbares i dag
Arbejdet I byerne
Arbejdet I stor?NewYork
Udskyd ikke længere
Familieandagt
Ansvar I ægteskabet

Sektion to
Vort sanatoriearbejde
Værkets omfang

New York city
De sydlige stater
I alle lande
Kendskab til sundehedens grundsætninger
Vore sanatoriearbejderes høje kald
Et budskab til vore læger
Værdien I udendørs liv
Bort fra byerne
På landet
Ikke blandt rige
Tanker I forbindelse med byggeri

Ikke for fornøjelsessøgende
Generalisering
Tegnet på vor orden

Sektion tre
Helsekost
Sundhedsmissionsarbejdet I vore byer

Arbejdet med resturenterne
Hjælpernes omsorg
Lukke vore resturanter om sabbaten
Sunde fødevarer
Fremstilling af sundhedsfødevarer
Til vore brødre i alle lande
Et ondt arbejde
Undervis folket

Sektion fire
Forlagsarbejdet
Guds hensigt med vore forlag

Vidner for sandheden
En åbenbaring af kristelige principper
Redskaber i missionens tjeneste
Uddannelsessteder for arbejderne
Guds mål opfyldt
Vort samfunds litteratur
Hensigten med vore skrifter
Personlig erfaring nødvendig for arbejderne
Stof til udgivelse
Enighed
Artikler om erfaringer
Budskabet for denne tid
Udgivelse af bøger
Priser
Oversættelser
Kommercielt arbejde

Anledninger ved kommercielt arbejde
Ikke i første række
Priser
Demoraliserende litteratur
Forlag på missionsmarken
Forlagenes forhold til hinanden
Konsolidering
Konkurrence
Samarbejde
Kolpotøren
Forfattere
Menigheden og forlaget
Menighedens pligt over for forlaget
Forlagets pligt overfor menigheden
Guds redskabers hellighed
Afhængighed af Gud
Samarbejde
Selvbeherskelse og troskab
Faren ved upassende læsning
Undgå gæld
Tro og mod
Selvopofrelse

Sektion fem
I de sydlige stater
Sydstaternes behov

En appel for den farvede race
Et kald fra den farvede race
Et evangelium for de fattige
Hvad kan gøres?
Indflydelsesrige centre
Nashville som et center

Belæring til arbejderne
Vær ved godt mod

Sektion seks
Råd til byrdebærere
Prædikanter og forretningsanliggender

Oplær mænd i forretninger
Rette principper absolut nødvendige
Tag tid til at tale med Gud
Prædikantarbejdet
Bestyrrelsesmøder
Kostens forbindelse med bestyrelsesmøder
Menighedstugt
»Giv agt på hverandre«
Til lærerne på vore skoler
Aggressive anstrengelser
Kristi hilsen til verden
Udseende
Kraft fra det høje
Hensynsfuldhed mod dem som kæmper med vanskeligheder
Ukloge forandringer
Et kald til tjeneste
En klog fordeling af midler
Vore ældre pionerfolk
Omsorg for arbejdere
Arbejdere er forsømte
Skaffe hjem til arbejdere
Vore sanatorier en tilflugt for arbejdere
En arbejder-fond