"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Mot Historiens Klimaks Veien til Kristus Det er et godt land Slektenes Håp Patriarker og profeter (dansk) Profeter og konger (dansk) Vitnesbyrd for menigheten del 1 Vitnesbyrd for menigheten del 2 Vitnesbyrd for menigheten del 3 Vitnesbyrd for menigheten del 4 Vitnesbyrd for menigheten del 5 Vitnesbyrd for menigheten del 6 Vitnesbyrd for menigheten del 7 Vitnesbyrd for menigheten del 8 Vitnesbyrd for menigheten del 9 Apostlenes gjerninger (dansk) Helse og livsglede (dansk) På fast grunn (Norsk) Utdannelse Vitnesbyrd for predikanter (dk) Evangeliets tjenere På fast grunn 2 (NORSK) Råd og vink (NORSK) Det kristne hjem (NORSK) Helse og livsglede Ung i dag Patriarker og profeter I historiens morgen Det er et godt land I den store leges fotspor Full oversikt bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Ellen Whites Bøker > Vitnesbyrd for menigheten del 1 > Vitnesbyrd for menigheten del 6

Vidnesbyrd for menigheden bind 6

Sektion et
I udsigt
Guds hensigt med menigheden

Arbejdet I denne tid
Værkets udvidelse I fremmede lande

Sektion to
Evangelisk arbejde
Lejrmødet

Nå masserne
Et levende eksempel
Sikrer sig tilhørere
Menighedsmedlemmers tilstedeværelse
Hjertets beredelse
Forretningsanliggender
Præstelig hjælp
Alle skal være medarbejdere
Bøn og råd
Menighedens behov
Hvordan budskabet overbringes
Den sidste advarsel
Lovprisningsmøder
Forsøg på vækkelse
Personligt arbejde
Bibelstudier
Et ord i rette tid
Fondsstøtte
Resultater af lejrmødearbejde
Efter lejrmødet
Evangelistens arbejde
Vejene og ved gærderne
Omsorg for vore egne fattige
Menighedsembedsmænd og arbejdere
Mindre prædiken, mere undervisning

Præsteseminarer
Dåben
Betydningen af denne bestemmelse
Forberedelsen til dåb
Eksamination før dåben
Dåbshandlingen
Efter dåben
Opførelsen af gudsdyrkelseshuse
Børnenes møder og menighedsskoler
Arbejde for afholdssagen
Et levende eksempel på helsereformen
Kvinder I det evangeliske arbejde
Undervisning og gudsfrygt I hjemmet
Om at imødegå modstand
Lignelsen om det vildfarende får

Sektion tre
Uddannelse
En reform I uddannelsen behøves

Den tredje engels budskab i vore skoler
Bibelgranskning
Uddannelse af arbejdere
Lærere som missionsarbejdere
Elementer til succes
Hindringer for reform
Til lærere og ledere
Læreres karakter og gerning
Mangler hos lærere
Lærerens arbejde
En personlig appel
Ord fra en guddommelig lærer
Skolehjem

Huslige pligter
Kristelig selskabelighed og høflighed
Andagter og møder
Industriel reform
Landbruget ved skolen I Avondale
Den foreliggende opgave
Jorden må bevares
Et panorama
Gud og naturen
Et mønstereksempel
Missionsarbejde, den højeste uddannelse
Menighedsskoler
Menighedsskolernes arbejde
Adskillelse fra verden
Børnene forsømmes
Trangen til menighedsskoler
Menighedsskolernes og deres læreres karakter
Følger af menighedsskolens arbejde
Skolens ledelse og økonomi
Fri for gæld
Økonomi
God ledelse
Lave skolepenge
Hjælp til værdig trængende elever
At lære selvhjælp
Vore konferensers pligt
Eftersyn ved generalkonferensens revisor
Menighedsskolers økonomi

Sektion fire
Sundhedsvirksomheden
Guds plan med vore sanatorier

Lægens arbejde for sjæle
Enighed I vort arbejde
Sygearbejdernes ansvar
Tilpasning til verden
Bøn
Verdens trang
Menighedens behov
Budskabet i Esajas det 58. kapitel
Vor pligt mod troens egne
Nye sabbatsholdere
De fattige, de syge og de gamle
Vor pligt mod verden
Omsorg for forældreløse
En gerning efter Kristi mønster
Bør prædikanters hustruer adoptere børn?
Børnehjem
Sundhedsvirksomheden og den tredje engels budskab..
Arbejdere i sundhedsvirksomheden
"Slut jer sammen!"
Menigheden og præstetjensten forsømmes
Forsømte anledninger
Resultatet af forsømmelighed
Behov for omvendelse
Forsømmelighed i embedet
Belønningen for tjeneste

Sektion fem
Kolportage
Korporørarbejdets betydning

Kolportørens kvalifikationer
Kolportøren er en evangelisk arbejder
Forenede bestræbelser I kolportage

En genoplivelse af kolportørvirksomheden

Sektion seks
Advarsler og råd
Om at vise gæstfrihed

Sabbatens helligholdelse
En Reform med hensyn til sabbatshelligholdelse
Forberedelse til sabbaten
Sabbaten i hjemmet
Rejser om sabbaten
Sabbatsmøder
Helsereformen genoplives
Lydighed mod fysiske love
Menigheden og helsereformen
Kost
Undgå yderligheder til begge sider
Sand afholdenhed
Undervisning om helserefrormen
Stemmeudvikling for missionsarbejdere
Giv Gud, hvad Guds er
Førstefrugten
Tænk på de fattige
Alt tilhører Gud
Uden undskyldning
En ny anledning
Velsignelsen
De, der beklager sig
»De, som frygter Herren«
Kristus I hele bibelen
Vor holdning over for de civile myndigheder
Kærlighed blandt brødre
Den nærværende sandhed, på en venlig måde

Guds ord sættes højest
Forberedelse til den sidste krise

Sektion syv
Kald til tjeneste
Unge mænd I tjenesten

Menigheden og prædikanterne
Hjemmemissionsarbejdet
En advarsel fra efesermenigheden
Følgen af uvirksomhed
Det vigtigste er at vinde sjæle
Begynd med de nærmeste
Filips og Natanels eksempel
Familien som missionsmark
Lær menigheden at gøre missionsarbejde
Sæt menighedens medlemmer til at bestille noget
Mennesker uden uddannelse skal hjælpes
Væk de ledige op
De unge som missionsarbejdere
Menighederne må vågne op
Flere muligheder
Hjælp til missionsmarkerne
Forlagshuset I Norge
Vort danske sanatorium
Hjælp til vore skoler
Et eksempel på gavmildhed
Herrens plan
Alle skal samarbejde
Beredelse til værket
Arbejdet i alle lande
Resultaterne af arbejdet
Vær ikke træt af at gøre godt

Genløsningens krav