"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Mot Historiens Klimaks Veien til Kristus Det er et godt land Slektenes Håp Patriarker og profeter (dansk) Profeter og konger (dansk) Vitnesbyrd for menigheten del 1 Vitnesbyrd for menigheten del 2 Vitnesbyrd for menigheten del 3 Vitnesbyrd for menigheten del 4 Vitnesbyrd for menigheten del 5 Vitnesbyrd for menigheten del 6 Vitnesbyrd for menigheten del 7 Vitnesbyrd for menigheten del 8 Vitnesbyrd for menigheten del 9 Apostlenes gjerninger (dansk) Helse og livsglede (dansk) På fast grunn (Norsk) Utdannelse Vitnesbyrd for predikanter (dk) Evangeliets tjenere På fast grunn 2 (NORSK) Råd og vink (NORSK) Det kristne hjem (NORSK) Helse og livsglede Ung i dag Patriarker og profeter I historiens morgen Det er et godt land I den store leges fotspor Full oversikt bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Ellen Whites Bøker > Vitnesbyrd for menigheten del 1 > Vitnesbyrd for menigheten del 5

Vidnesbyrd for menigheden bind 5


Vidnesbyrd 31(1882)
Lejrmøde taler

Prædikanternes ansvar
Vort college
Bibelen som en lærebog
Collegets formål
Lærerne på colleget
Forældre-opdragelse
Betydningsfuldt vidnesbyrd
Vidnesbyrdene ringeagtet
Medarbejdere på vort college
Avind og dadlesyge
Herrens dag er for hånden
Ukloge ægteskaber
Advarsler og irettesættelser
De unges farer
Arbejdere for Gud
Satans redskaber
Skal et menneske bedrage Gud?
Sandhedens kraft
Vore lejrmøder
Broderkærlighed
Flid I arbejdet
Flytter til Battle Creek
Verdslighed I menigheden
Skal vi søge spiritistiske læger?
Se hen til Jesus
Kald på arbejdere
Guds segl
En indtrængende advarsel

Kristelig enhed
vidnesbyrd 32 (1885)
Evangelie prædikantens arbejde

Prædikanter som lærer
Pligt til at irettesætte pengeelskere
Kristen vækst
Tiende og offergaver
Troskab I Guds gerning
Løfteaflæggelse og ikke betale
Ikke-troendes indflydelse
Syndens bedrag
Kritiserer prædikanter
Troskab og udholdenhed nødvendig
Beklagelsernes syndighed
»Pris Herren«
Forældres ansvar
Oplæringen af børn
Kristen overbærenhed
Verdslig ærgerrighed
Kærlighed mellem brødre
Indløse tiden
Produktion af vin og cider
Ægteskab med ikke-troende
Bymissionernes underhold
Den sande missionsånd
Unge mænd som missionsarbejdere
Kolportagearbejdets vigtighed
Forlagsarbejdet
Økonomiseringens betydning
Arbejdets enhed

Forretning og gudsfrygt
Verdslighed en snare
Lægernes ansvar
Den forestående krise
Menigheden er verdens lys
Josua og englen
vidnesbyrd 33 (1889)
Enighed og kærlighed I menigheden

Beskyttelse af brødres interesser
Opførsel I Guds hus
Religion og videnskabelig uddannelse
Vore børns uddannelse
De unges farer
Viljens opøvelse
Passende læsning for børn
Råd til de unge
Eksempel på heltemodig troskab mod gud
En veluddannet præstestab
Verdslig-sindethed
Praktisk gudsfrygt
»Eders fornuftige gudsdyrkelse«
Verdslig indflydelse
Vore institutioners behov
Vore institutioner I Battle Creek
College - højskolen
Ledernes kvalifikationer
Bestyrelsesmøder
Verdslig politik
Rettigheder ved bogudgivelser
Kristen indflydelse I hjemmet og menigheden

En indtryksfuld drøm
Daglig bibelgranskning nødvendig
Uddannelse af arbejdere
Uhellig ærgerrighed
»Hold jer fra det onde I enhver skikkelse«
Kærlighed til de fejlende
Menigheds pligter
Hvorledes man bør behandle de fejlende
Valg af ledere
Et brev
Guds kærlighed for syndere
Acceptabel bekendelse
Fejlagtige idéer om bekendelse
Guds nærværelse - en virkelighed
Kristi nærvær i klasseværelset
Vidnesbyrdenes natur og indflydelse
Personlige vidnesbyrd
Hensigten med "vidnesbyrdene"
Skal ikke erstatte bibelen
En urigtig brug af "vidnesbyrdene"
Skal bedømmes efter deres frugter
Tvivl angående "vidnesbyrdene"
Pligt at irettesætte
Forkastelse af irettesættelse
Tilsidesættelse af "vidnesbyrdene"
Hvorledes tilrettevisning bør modtages
En uretfærdig forskel
Grundløse beretninger
Et mirakel efterlignes

Bibelens hemmeligheder, et bevis på dens inspiration
Den truende kamp
Den Amerikanske Skildvagt og dens mission
Medarbejdere i sagen
Den uvurderlige gave
Guds karakter åbenbaret i Kristus
Ordet blev kød
Guds omsorg for sit værk