"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Mot Historiens Klimaks Veien til Kristus Det er et godt land Slektenes Håp Patriarker og profeter (dansk) Profeter og konger (dansk) Vitnesbyrd for menigheten del 1 Vitnesbyrd for menigheten del 2 Vitnesbyrd for menigheten del 3 Vitnesbyrd for menigheten del 4 Vitnesbyrd for menigheten del 5 Vitnesbyrd for menigheten del 6 Vitnesbyrd for menigheten del 7 Vitnesbyrd for menigheten del 8 Vitnesbyrd for menigheten del 9 Apostlenes gjerninger (dansk) Helse og livsglede (dansk) På fast grunn (Norsk) Utdannelse Vitnesbyrd for predikanter (dk) Evangeliets tjenere På fast grunn 2 (NORSK) Råd og vink (NORSK) Det kristne hjem (NORSK) Helse og livsglede Ung i dag Patriarker og profeter I historiens morgen Det er et godt land I den store leges fotspor Full oversikt bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Ellen Whites Bøker > Vitnesbyrd for menigheten del 1 > Vitnesbyrd for menigheten del 4

Vidnesbyrd for menigheden bind 4


Vidnesbyrd 26(1876)
Bibel biografier

Menighedens enhed
Gå frem
Appetitten får frit løb
Den kristne krigsførelse
Vælge jordiske rigdomme
Sand godgørenhed
Kristi medarbejdere
Følelsesmæssige vækkelser
Tilbageholdelse af midler
Den prøvende proces
Arbejde som bidrager til sundheden
Selvindbildt og egenkærlighed
De sociale omgivelser påvirker
Delte interesser
Ophøjelse af selvet
Missionærer I hjemmet
Vidnesbyrd 27 (1876)
Villig lydighed

De tolv spejdere
Jerikos indtog
Jeremias irettesætter Israel
En lektie fra rekabiterne
Guds advarsler afvises
Trofast tilrettevisning påkrævet
Disciplin i familien nødvendig
Kritik mod dem, der bærer byrder
Slaphedens onder
Fuldstændig indvielse
Overensstemmelsens nødvendighed

Modstand mod redelige advarsler
Genstridighed, ikke uafhængighed
Religion i familien
Selvkontrollens opgave
Guds befalingers hellighed
Egenkærlighed i menigheden og i familien
Appel til prædikanter
Vidnesbyrd 28 (1879)
Erfaring og arbejde

Afholdsmøder
Besøg i Indiana
Virkningerne af overarbejde
Lejrmøder
Arbejde i Californien
Besøg i Oregon
Den østvendte grænse
Colorado
Øststaternes lejrmøder
I Battle Creek
Kansas-lejrmøderne
Besøget i Texas
Forberedelse for Kristi komme
Henvendelse til prædikanter
Forståelse for de fejlende
Sagen I Texas
Egenkærlige prædikanter
Retskaffenhed i handel
Religion i dagliglivet
Gudhengivenhed hos prædikanter
Vidnesbyrd 29 (1880)
Dommen

Vor litteratur
Kristi sendebud
Talemåder
Uddannelse til prædikegerningen
Evangeliets tjenere
Vort college
Forældres pligt over for colleget
Sagen i Iowa
College studerende
Unge prædikanter
Vore forlag
Hellige løfter
Testamenter og legater
Forholdet mellem menighedsmedlemmer
Uærlighed I menigheden
Betydningen af selvbeherskelse
Ubibelske ægteskaber
Herrens fattige
Sagen I Battle Creek
Talenternes udnyttelse
Vidnesbyrd 30 (1881)
Guds tjenere

Advarsler og formaninger
Moralsk og intellektuel dannelse
Pligt mod den fattige
Helse og religion
Trofaste medarbejdere
Kristen indflydelse
Økonomisering og selvfornægtelse
Sanatoriets stilling og arbejde

Omgangsvenners indflydelse
Traktatforeningerne
Verdenskærlighed
Enkelhed I påklædning
Ordentlig uddannelse
Ansvar over for Gud