"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Mot Historiens Klimaks Veien til Kristus Det er et godt land Slektenes Håp Patriarker og profeter (dansk) Profeter og konger (dansk) Vitnesbyrd for menigheten del 1 Vitnesbyrd for menigheten del 2 Vitnesbyrd for menigheten del 3 Vitnesbyrd for menigheten del 4 Vitnesbyrd for menigheten del 5 Vitnesbyrd for menigheten del 6 Vitnesbyrd for menigheten del 7 Vitnesbyrd for menigheten del 8 Vitnesbyrd for menigheten del 9 Apostlenes gjerninger (dansk) Helse og livsglede (dansk) På fast grunn (Norsk) Utdannelse Vitnesbyrd for predikanter (dk) Evangeliets tjenere På fast grunn 2 (NORSK) Råd og vink (NORSK) Det kristne hjem (NORSK) Helse og livsglede Ung i dag Patriarker og profeter I historiens morgen Det er et godt land I den store leges fotspor Full oversikt bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Ellen Whites Bøker > Vitnesbyrd for menigheten del 1 > Vitnesbyrd for menigheten del 3

Vidnesbyrd for menigheden bind 3


Vidnesbyrd 21(1872)
En appel for byrdebærere

Uhelligede evner
Uligevægtige sind
Modsætter sig adventister
Fortrolig venskab med verdslige
Sagen I New York
Slægtsforhold i menigheden
Arbejdende for Gud
En ikke pålidelig erfaring
Troskab I hjemmets pligter
Stolthed og tomme tanker
Arbejdet I Battle Creek
Særlige prøvelser
Lignelser om de fortabte
Det tabte får
Den tabte sølvmønt
Den fortabte søn
Arbejdet blandt menighederne
Evangelie-sædemanden
Hveden og ugræsset
Til velhavende forældre
Vidnesbyrd 22(1872)
En rigtig opdragelse

Nøje restriktioner i skolen
Slægters fysiske degeneration
Vigtigheden af hjemmeskolen
Fysisk arbejde for studerende
Helsereformen
Helseinstitutet
Bifald og ros en fare

Arbejde for de fejlende
Sabbatsskolen
Medarbejdere på kontoret
Kærlighed og pligt
Battle Creek menigheden
Missionsarbejdere
Diskussionernes effekt
Unges farer og opgaver
Selvglade prædikanter
Overdreven kærlighed til profit
Vidnesbyrd 23(1873)
Menigheden I Laodikea

Tydelige vidnesbyrd til menigheden
Kæmper med Guds Ånd
Akabs tilfælde er en advarsel
Akans synd og straf
Pligten til at straffe synd
Begærlighed blandt Guds folk
Bekendelserne kommer for sent
Elias irettesætter Akab
Ofret på Karmels bjerg
Elias ydmyghed
Elias er fortvivlet
Moses og Aron
Til en ung prædikant og hans hustru
Arbejdets pionere
Dagdrømmeri
Vidnesbyrd 24(1875)
Det store oprør

Afgudsdyrkelse i bund og grund
Lovtavlerne brudt

Folket knurrer
Kora, Datan og Abiram
Smiger og falsk forståelse
Karakteren prøves
Oprørerne går fortabt
Oprøret ikke afværget
En lektie til vor tid
Ringeagtet barmhjertighed
Foragt for tilrettevisning
En appel til de unge
Den trofaste Abraham
Kristi ydmygelse
Tiende og offergaver
Systematisk godgørenhed
Personlig uafhængighed
Diskussioner bør undgås
Menighedens autoritet
Enhed i menigheden
Selvsikkerhed er en snare
Sand renselse i tjenesten
Vidnesbyrd 25(1875)
Arbejdets betydning

Tilstanden i verden
Tilstanden i menigheden
Kærlighed til verden
Anmasselse
Appetittens magt
Ledelse
Et kald på midler
Pligten over for den uheldigt stillede

Menneskets pligt over for sine medmennesker
Kærlighed og forståelse i hjemmet
Tilbageholdenhed i familier
Syndens begærlighed
Flittighed i tjenesten
Forældre som reformatorere
Kan ikke komme derned«