"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Mot Historiens Klimaks Veien til Kristus Det er et godt land Slektenes Håp Patriarker og profeter (dansk) Profeter og konger (dansk) Vitnesbyrd for menigheten del 1 Vitnesbyrd for menigheten del 2 Vitnesbyrd for menigheten del 3 Vitnesbyrd for menigheten del 4 Vitnesbyrd for menigheten del 5 Vitnesbyrd for menigheten del 6 Vitnesbyrd for menigheten del 7 Vitnesbyrd for menigheten del 8 Vitnesbyrd for menigheten del 9 Apostlenes gjerninger (dansk) Helse og livsglede (dansk) På fast grunn (Norsk) Utdannelse Vitnesbyrd for predikanter (dk) Evangeliets tjenere På fast grunn 2 (NORSK) Råd og vink (NORSK) Det kristne hjem (NORSK) Helse og livsglede Ung i dag Patriarker og profeter I historiens morgen Det er et godt land I den store leges fotspor Full oversikt bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Ellen Whites Bøker > Vitnesbyrd for menigheten del 1 > Vitnesbyrd for menigheten del 2

Vidnesbyrd for menigheden bind 2


Forord (ikke af egw)
Vidnesbyrd 15(1868)
Indledning

Erfarings skildringer
Arbejdet for Kristus
Sælger fødselsretten
Slet tale
Selviskhed og kærlighed til verden
Kødspiser og stimulanser
Helsereformen forsømmes
Kærlighed for den fejlende
Hverdags religion
Fornyelse i hjemmet
Krænket samvittighed
Advarsler og irettesættelser
Vidnesbyrd 16(1868)
Formålet med de personlige vidnesbyrd

Flytter til Battle Creek
Advarsel til prædikanter
Se hen til Jesus
Adslillelse fra verden
Sand kærlighed
Underholdning på institutionen
Forsømmelse af Hannah More
Bøn for de syge
Præstens mod
Lukkethed i sin behandling
Lejesvenden undertrykkes
Kamplyst irettesættes
Ansvarshavende i menigheden
Stolthed hos de unge
Verdslighed i menigheden

Vidnesbyrd 17(1869)
Kristi lidelser

Advarsler til menigheden
Overvejelse af ægteskab
Rigdommenes farer
Kristelig nidkærhed
De unges ansvar
Mammons tjenere
Følelser og pardannelse
Hård familieledelse
Et fødselsdagsbrev
Rigdommens bedrag
Selvbedragede unge
Sand omvendelse
Mandens og hustruens pligter
Fare for at familieproblemer røbes
Brev til en forældreløs dreng
Det uregerlige medlem
Trøst i sorgen
En selvcentreret og diktatorisk ånd
En glemsom tilhører
Midler mod sentimentalitet
Pligten for forældreløse
Appel til prædikanter
Moralsk besmittelse
Vidnesbyrd 18(1870)
Kristelig afholdenhed

Yderligheder i helsereformen
De unges sanselighed
Sand kærlighed til hjemmet
Ledelse af bedemøder

Vigtigheden af selvbeherskelse
Flid og sparsommelighed
Modstand opflammes
En appel til menigheden
Et kors antager sandheden
Vidnesbyrd 19(1870)
En henvendelse til prædikanter

Legemsøvelser og frisk luft
Irettesættelse mod egenkærlighed
Fanatisme og uvidenhed
Råd til en nydelsessyg datter
Til en prædikanthustru
Upålidelig i forvaltning
Forfejlet følsomhed
Konferensmøder
Vidnesbyrd 20(1871)
Vidnesbyrdsmøder

Hvordan skal vi holde sabbaten?
Kristelig adspredelse
En slående drøm
Vore lejrmøder
En alvorlig drøm
Prædikanters klæder og opførsel
Trang til vinding
Sagen i Vermont
Overførsel af jordiske rigdomme
Ingen prøvetid efter Kristi komme
Lyset medfører ansvar