"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Mot Historiens Klimaks Veien til Kristus Det er et godt land Slektenes Håp Patriarker og profeter (dansk) Profeter og konger (dansk) Vitnesbyrd for menigheten del 1 Apostlenes gjerninger (dansk) Helse og livsglede (dansk) På fast grunn (Norsk) Utdannelse Vitnesbyrd for predikanter (dk) Evangeliets tjenere På fast grunn 2 (NORSK) Råd og vink (NORSK) Det kristne hjem (NORSK) Helse og livsglede Ung i dag Patriarker og profeter I historiens morgen Det er et godt land I den store leges fotspor Full oversikt bøker Engelske boker Sitatsamlinger Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Ellen Whites Bøker > På fast grunn (Norsk)

På fast grunn 1


Lyset på livsveien
De profetiske forfatteres inspirasjon
Ellen G. White og hennes forfatterskap
Innstillingen til Vitnesbyrdene
Hvordan Vitnesbyrdene ble til*
Bruk av vidnesbyrdene
Tidligere utsagn forklart
Ellen G. Whites erfaring med den "lukkede dør".
Om tiden for Kristi gjenkomst
Den kristnes liv
Jesu omsorg for oss*
Kristus har kontrollen
Offer og innsatsvilje*
Ransak dere selv!*
De gode engler mektigere enn de onde *
Hva er vi verd?*
På ethvert sted*
Englene undrer seg*
Når menigheten våkner*
Betydningen av å motta Den Hellige Ånd
Vekkelse og reformasjon
Behov for vekkelse
Ta vare på den nye erfaringen
Velsignelser kan lett gå tapt
Personlig appell i offentlig forkynnelse
Forkynn ordet
Hva skal vi forkynne?*
Vår stilling til lærestrid
Fantasifulle teorier
Faren ved ekstreme synspunkter*
Fastsett ikke tiden
Alfa og Omega
Forkynn Ordet
Grunnlaget for vår tro.
5.del!
Kristus og troslæren
Innledning

Kristus og loven
Den fullkomne lov*

Lovens egenskaper*
Satan hater loven*
Kristus - vårt eneste håp*
Loven og evangeliet*
Loven i Galaterbrevet
Kristi rettferdighet i loven*
Inkarnasjonen - Kristi natur
Ransak skriftene*

Ordet ble menneske*
"Prøvet i alt på samme måte som vi"*
I Kristus er alle like*
Jeg sender dere*
Fristelsen i ørkenen
Jesu fristelse*

Jesu første fristelse*
Jesu annen fristelse*
Jesu tredje fristelse*
Kristus - skaper og lovgiver
Gud åpenbarer seg*

Kristus - livgiveren*
Den oppstandne frelser*
Førstegrøden*
Kristus - vår syndebærer
Han bar vår synd*

Sannheten i Jesus Kristus*
Den guddommelige norm*
Overgivelse og bekjennelse*
Kom, let og finn*
Ett med vintreet*
Kristus - vår øversteprest*
Forvandlet ved tro og lydighet*
Kristus - vår rettferdighet
-Fremholdt i 1883*

Gammel sannhet i ny ramme*
Sannheten som Herren har signert*
Kristus er veien til livet*
Du har forlatt din første kjærlighet*
Fullkommen lydighet ved Kristus*
Forholdet mellom tro og gjerninger*
Kristus er budskapets midtpunkt*
Rettferdiggjort ved tro*
Den verdifulle perlen*
MER LYS
Mørket tok ikke imot det*

Hvordan takle et omstridt lærepunkt*